เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมในเขตเทศบาล

การเดินทางไปตัวจังหวัดพิจิตรการเดินทางไปอำเภออื่นหรือจังหวัด ต่างๆใช้ทางรถยนต์เป็นหลักโดยมี ถนนสายพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง ถนนสายพิจิตร –วังจิก (ทางหลวงจังหวัด1068) ผ่านและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้ เคียง เช่นถนนสายไผ่ท่าโพ-เนินสว่าง ถนนสายไผ่ท่าโพ-ดงเสือเหลือง การเดินทางจากเทศบาลไปพิจิตรเป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร และจากเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ไปกรุเทพ เป็นระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตรการสือสารและการโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ 4 แห่ง
โทรศัพท์ส่วนบุคคล 500 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 15 เลขหมาย


สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนสาธารณะ 1 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ปริมาณ 13 ไร่ บริเวณศาลพระเจ้าเสือ มีต้นไม้ร่มรื่น อยู่ติดแม่น้ำยม เป็นลานกว้างเหมาะสำหรับประชาชนพักผ่อนหรือเล่นกีฬากลางแจ้งได้ และสวนสธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลวังจิก เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ มีลู่วิ่งและฐานออกกำลังกาย
สนามกีฬากิจจาธร (เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ตำบลวังจิก เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีสนาม และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน ยิมเนเซี่ยมสำหรับกีฬาในร่ม
0.02s. 0.50MB