เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี 2563121
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล1101
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑1170
แผนคุณธรรม ประจำปี 25621974
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ1183

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB