เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี 2563129
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล1117
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑1177
แผนคุณธรรม ประจำปี 256211065
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ1188

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB