เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562

วันที่ 18 พ.ย. 62 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

IMG_0001.pdf1.23 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB