เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)

วันที่ 2 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานปี-2562.pdf1.80 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.01s. 0.50MB