เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2561

วันที่ 7 พ.ย. 61 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

งบแสดงฐานะการเงิน1.PDF1.20 MB
งบแสดงฐานะการเงิน2.PDF2.99 MB
งบแสดงฐานะการเงิน3.PDF3.01 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.01s. 0.50MB