ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 85,252 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64สขร.เดือนเมษายน2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สขร.เดือนมีนาคม2564 แชร์  
2 มี.ค. 64สขร.เดือนกุมภาพันธ์2564 แชร์  
2 ก.พ. 64สขร.เดือนมกราคม2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สขร.เดือนธันวาคม2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63สขร.เดือนพฤศจิกายน2563 แชร์  
3 พ.ย. 63สขร.เดือนตุลาคม2563 แชร์  
2 ต.ค. 63สขร.เดือนกันยายน2563 แชร์  
1 ก.ย. 63สขร.เดือนสิงหาคม2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สขร.เดือนกรกฎาคม2563 แชร์  
16 ก.ค. 63สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก แชร์  
1 ก.ค. 63สขร.เดือนมิถุนายน2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63สขร.เดือนพฤษภาคม2563 แชร์  
19 พ.ค. 63สัญญาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
18 พ.ค. 63สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8 -ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
7 พ.ค. 63สขร.เดือนเมษายน 2563 แชร์  
2 เม.ย. 63สขร.เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
5 ก.พ. 63สขร.เดือนมกราคม2563 แชร์  
3 ม.ค. 63สขร.เดือนธันวาคม2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 52 รายการ
เปลี่ยนภาษา