ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 59,553 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองไม้ใหญ่ ม.5 ต.วังจิก แชร์  
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองไม้ซุง ม.5 ต.วังจิก แชร์  
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายม.5วังจิกไปสุดเขตบ้านสระประทุม ม.6ต.ไผ่รอบ แชร์  
18 ก.พ. 64ปรับปรุงถนนคสล.สายกลางบ้านถึงบ้านนางน้อย เกตุเม้า ม.5 ต.วังจิก แชร์  
15 ก.พ. 64ราคากลางก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ 5 ตำบลโพธิืประทับช้าง แชร์  
2 ก.พ. 64ราคากลางก่อสร้างศาลารอรถนักเรียน ม.3 ต.วังจิก แชร์  
29 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางสิน สุขศรี ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
22 ม.ค. 64ราคากลางถนนคสล.กำนันประวิง ชาละวัน ม.9 ต.วังจิก แชร์  
22 ม.ค. 64ราคากลางถนนคสล.สายบ้านนายประมวล ยาแป้น ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
19 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายนคร วัฒนรังสฤษร์ ม.4 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคลองไดเค้าแมว ม.10 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางซ่อมแซมประตุระบายน้ำหนองกระจับ ม.8 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ นานายสุชาติ มณีโชติ ม.7 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยสมบูรณ์พูลทรัพย์ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
4 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิืประทับช้าง แชร์  
4 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
14 ธ.ค. 63ราคากลางถนนคสล.พนังกั้นน้ำ ม.6 ต.วังจิก แชร์  
14 ธ.ค. 63ราคากลางถนนคสล.บังอร ใจกุศล ม.6 ต.วังจิก แชร์  
8 ธ.ค. 63ราคากลางปรับปรุงถนนคสล.ซอยท่าบัวทอง 3 ม.2 ต.โพธิืประทับช้าง แชร์  
25 พ.ย. 63ราคากลางปรับปรุงถนนคสล.บ้านนายปรีชา เสมา หมู่ 9 ตำบลวังจิก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 144 รายการ
เปลี่ยนภาษา