ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 85,267 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64ราคากลางซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง(วาตภัย) แชร์  
22 มี.ค. 64เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตประจำช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64ราคากลางถนนคสล.สายหมู่8,หมู่10 ตำบลวังจิก(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2564) แชร์  
11 มี.ค. 64ราคากลางถนนคสล.สายหมู่6,หมู่7 ตำบลวังจิก(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2564) แชร์  
4 มี.ค. 64ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนานางสมหวัง ไปนานายสุทิน เมฆฉาย หมู่ 10 ตำบลวังจิก แชร์  
4 มี.ค. 64ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าถึงเขตหมู่ที่ 10 ตำบลวังจิก หมู่ 1 ตำบลวังจิก(ชุมชนบ้านหักรถ) แชร์  
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองไม้ใหญ่ ม.5 ต.วังจิก แชร์  
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองไม้ซุง ม.5 ต.วังจิก แชร์  
25 ก.พ. 64ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายม.5วังจิกไปสุดเขตบ้านสระประทุม ม.6ต.ไผ่รอบ แชร์  
18 ก.พ. 64ปรับปรุงถนนคสล.สายกลางบ้านถึงบ้านนางน้อย เกตุเม้า ม.5 ต.วังจิก แชร์  
15 ก.พ. 64ราคากลางก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ 5 ตำบลโพธิืประทับช้าง แชร์  
2 ก.พ. 64ราคากลางก่อสร้างศาลารอรถนักเรียน ม.3 ต.วังจิก แชร์  
29 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางสิน สุขศรี ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
22 ม.ค. 64ราคากลางถนนคสล.กำนันประวิง ชาละวัน ม.9 ต.วังจิก แชร์  
22 ม.ค. 64ราคากลางถนนคสล.สายบ้านนายประมวล ยาแป้น ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
19 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายนคร วัฒนรังสฤษร์ ม.4 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคลองไดเค้าแมว ม.10 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางซ่อมแซมประตุระบายน้ำหนองกระจับ ม.8 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ นานายสุชาติ มณีโชติ ม.7 ต.วังจิก แชร์  
14 ม.ค. 64ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยสมบูรณ์พูลทรัพย์ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา