ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 12,565 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 63ราคากลางปรับปรุงถนนคสล.บ้านนายปรีชา เสมา หมู่ 9 ตำบลวังจิก แชร์  
16 พ.ย. 63ราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมดินยกระดับ) ถนนแยกลาดยางซอยเย็นใจ บ้านนายชัยกัณฑ์ คงประสพ หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ แชร์  
11 พ.ย. 63ราคากลางวางท่อเมนประปา ม.2 ต.โพธิืประทับช้าง แชร์  
24 ก.ย. 63ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายภิรมย์ ใจกุศล ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง แชร์  
24 ก.ย. 63ปรับปรุงถนนคสล.ซอยอู่ช่างเพชร หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ แชร์  
23 ก.ย. 63ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองคลัง แชร์  
1 ก.ย. 63ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
5 ส.ค. 63ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
21 ก.ค. 63ท่อระบายน้ำมล ยังเพ็ง ม.8 ต.วังจิก แชร์  
16 ก.ค. 63ก่อสร้างศาลารถรถสำหรับนักเรียน ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
8 ก.ค. 63วางท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางสนม กล่อมดง ม.2 ต.วังจิก แชร์  
8 ก.ค. 63ถนนคสล.สายบ้านนางเฉลียว ทันเที่ยง ม.2 ต.วังจิก แชร์  
1 ก.ค. 63ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งพังบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
29 มิ.ย. 63ถนนคสล.สายอุดมสุขบริเวณบ้านนายสุรพล แก้วเกิด ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
24 มิ.ย. 63ถนนคสล.สายบ้านนางชื้น-นางกิมยี วัตสุตะมะ ม.2 ต.วังจิก แชร์  
24 มิ.ย. 63ถนนคสล.ซอยดาวเรือง บ้านนางบุญยัง ศรีพนมมาศ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
24 มิ.ย. 63ถนนคสล.ริมแม่น้ำยมถึงบ้านนางกรีด ม.3 ต.วังจิก แชร์  
22 มิ.ย. 63ถนนคสล.ซอย3ท่าบัวทอง บ้านนางอนันต์ ดีบ้านใหม่ ม.2 ต.โพธิิ์ประทับช้าง แชร์  
22 มิ.ย. 63ถนนคสล.แยกราดยางซอยแก้ววิเชียรบริเวณบ้านนายสุเทพถึงนายแกะ รอดขาว ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
19 มิ.ย. 63ถนนคสล.หมู่2-หมู่ 4บ้านห้วยตะพาน ม.4 ต.วังจิก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 125 รายการ
เปลี่ยนภาษา