เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายอยู่ ทันเที่ยง หมู่ 9 ตำบลวังจิก1412 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.สุธน ม.1 ต.วังจิก13419 มี.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนแยกลานกีฬา ม.5 ต.วังจิก13519 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนทางแยกลานกีฬาถึงประปาหมู่ 5 ตำบลวังจิก15619 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนสุธน วังหลวง หมู่ 1 ต.วังจิก16519 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนสายบ้านนางหยิน บัวดี15516 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนซอยดาวเรือง17016 มี.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นายยอด อุณหิต ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ14215 มี.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นางหยิน บัวดี ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ13815 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนคสล.นายยอด อุณหิต14715 มี.ค. 61
ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน16014 มี.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน12713 มี.ค. 61
ซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายในเขตเทศบาลฯ14328 ก.พ. 61
ปรับปรุงลานอเนกปงค์เป็นที่จอดรถ17131 ม.ค. 61
ราคากลางซ่อมแซมถนนทางเข้าเทศบาลฯ15231 ม.ค. 61
เปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์17512 ม.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมโรงอาหาร14510 ม.ค. 61
ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนมัธยม2089 ม.ค. 61
ราคากลางถมดินม.4ไผ่ท่าโพ3358 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย3346 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 161-180 | 9/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB