เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.สายวัดวังเทโพ ม.3 ต.วังจิก14111 มิ.ย. 61
ถนนคสล.สาววัดวังเทโพไปสะพานม.3ต.วังจิก19211 มิ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำยม14731 พ.ค. 61
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหมู่8,9 ตำบลไผ่ท่าโพ17731 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ14021 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนในเขต14121 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน5จุด14421 พ.ค. 61
ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง15521 พ.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงถนนลุกรัง5เส้น14721 พ.ค. 61
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง5จุด14621 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารผู้สูงอายุ ม.5 ต.โพธิ์13920 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.หลวน ม.10 ต.วังจิก14119 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.วังจิกไปวังเทโพ ม.8 ต.วังจิก14519 เม.ย. 61
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายหลวน นุ่มกรุด หมู่ 10 ตำบลวังจิก16419 เม.ย. 61
ปรับปรุงถนนคสล.สายวังจิกไปวังเทโพ หมู่ 8 ตำบลวังจิก17419 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.เรียบริมแม่น้ำยม ม.2 ต.โพธิ์ฯ14218 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นายสายหยุด ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ15518 เม.ย. 61
ถนนคสล.สายเรียบริมน้ำวัดท่าบัวทอง หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง15818 เม.ย. 61
ถนนคสล.นายสายหยุด ทัศศรี หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ16118 เม.ย. 61
ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ1735 เม.ย. 61
ลำดับที่ 141-160 | 8/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB