เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสะพานแขวน ม.7 ต.วังจิก17610 ก.ค. 61
ก่อสร้างแนวกันตลิ่ง ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ1369 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง1619 ก.ค. 61
ผู้ชนะปรับปรุงรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง1939 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางทีวีแอลอีดีสมาร์ททีวี1475 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนมัธยม1614 ก.ค. 61
สขร.เดือนมิถุนายน25611624 ก.ค. 61
สขร.เดือนพฤษภาคม25611584 ก.ค. 61
สขร.เดือนเมษายน25611624 ก.ค. 61
สขร.เดือนมีนาคม25611464 ก.ค. 61
สขร.เดือนกุมภาพันธ์25611584 ก.ค. 61
สขร.เดือนมกราคม25611424 ก.ค. 61
สขร.เดือนธันวาคม25601524 ก.ค. 61
สขร.เดือนพฤศจิกายน25601484 ก.ค. 61
สขร.เดือนตุลาคม25601544 ก.ค. 61
ปรับปรุงศพด.2แห่ง1612 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.บริเวณศาลหลวงพ่อโพธิ์ ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ19822 มิ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นายบุญเลิศ ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ16322 มิ.ย. 61
ถนนคสล.ศาลหลวงพ่อโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ18322 มิ.ย. 61
ถนนคสล.สายบ้านนายบุญเลิศ ทองส่วาง หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ16422 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 121-140 | 7/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB