เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ1659 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ1948 ต.ค. 61
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย1668 ต.ค. 61
ซ่อมแซมถนนโดยลาดยางแอสฟัสท์ติกสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง1315 ต.ค. 61
สขร.เดือนกันยายน25611725 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาจัดสถานที่งานแข่งเรือ"ศึกแชมป์ชนแชมป์"1763 ต.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง14920 ก.ย. 61
สขร.เดือนสิงหาคม25611883 ก.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงคอสะพาน20222 ส.ค. 61
ปรับปรุงคอสะพานเสริมหูช้าง ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ26515 ส.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนสุรชัย ม.7 ต.วังจิก19215 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุครุภัณฑ์19910 ส.ค. 61
สขร.เดือนกรกฎาคม25611603 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงศพด.2แห่ง17220 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน16412 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน19012 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาจอแอลอีดี17012 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างแนวกันตลิ่งม.1ไผ่ท่าโพ18312 ก.ค. 61
ถนนสายบ้านนายชูชีพ ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ15210 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางถนนคสล.สะพานแขวนถึงเขื่อน ม.7 ต.วังจิก14710 ก.ค. 61
ลำดับที่ 101-120 | 6/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB