เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ถนนคสล.นานายมนเทียร ถึงนายปลื้ม ศรีสุนทร หมู่ 8 ตำบลวังจิก10024 เม.ย. 62
ถนนคสล.สมบุญ หมู่ 9 ตำบลวังจิก15824 เม.ย. 62
ซ่อมแซมถนนสายไปรษณีย์ ม.6 ต.วังจิก17822 เม.ย. 62
วางท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ20322 เม.ย. 62
สขร.เดือนมีนาคม25622553 เม.ย. 62
สขร.เดือนกุมภาพันธ์25621865 มี.ค. 62
สขร.เดือนมกราคม25622014 ก.พ. 62
ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง22622 ม.ค. 62
สขร.เดือนธันวาคม25611397 ม.ค. 62
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง)17520 ธ.ค. 61
สขร.เดือนพฤศจิกายน 25611716 ธ.ค. 61
ถนนสายบ้านนางก้าน ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ13728 พ.ย. 61
เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง20316 พ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)2175 พ.ย. 61
สขร.เดือนตุลาคม25611672 พ.ย. 61
ลานกีฬา หมู่ 5 ต.ไผ่ท่าโพ1411 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายยิ้ม เอมใจ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1581 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายสุพล ม.2 ต.โพธิ์ฯ1251 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาลานกีฬา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ1771 พ.ย. 61
ถนนสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง24011 ต.ค. 61
ลำดับที่ 81-100 | 5/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB