เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ก่อสร้างถนนคสล.สายหลวงปู่โง่น ม.5 ต.วังจิก3218 ก.พ. 63
วางท่อระบายน้ำข้างร.ร.วัดท่าบัวทอง ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง2518 ก.พ. 63
ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสีนวล ทันเที่ยง ม.7 ต.วังจิก1817 ก.พ. 63
ซ่อมแซมถนนซอยทวีสุข ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ1917 ก.พ. 63
เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)3414 ก.พ. 63
สขร.เดือนมกราคม2563325 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 25634910 ม.ค. 63
สขร.เดือนธันวาคม2562543 ม.ค. 63
สขร.เดือนพฤศจิกายน2562703 ธ.ค. 62
สขร.เดือนตุลาคม2562855 พ.ย. 62
สขร.เดือนกันยายน25621222 ต.ค. 62
l-i.gfnvolb'sk8,2562962 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)12219 ส.ค. 62
สขร.เดือนกรกฎาคม2562995 ส.ค. 62
สขร.เดือนมิถุนายน2562902 ก.ค. 62
สขร.เดือนพฤษภาคม2562945 มิ.ย. 62
สขร.เดือนเมษายน25622462 พ.ค. 62
ถนนคสล.สะพาน-ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลวังจิก26325 เม.ย. 62
ท่อระบายน้ำนายเสนาะ ม.9 ต.วังจิก12624 เม.ย. 62
ถนนคสล.หลังโรงเรียนวัดไผ่ท่าโพใต้ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ16824 เม.ย. 62
ลำดับที่ 61-80 | 4/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB