เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ถนนคสล.สายบ้านนายถนอม ต่อมยิ้ม ม.4 ต.วังจิก2320 มี.ค. 63
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางบุญสม รูปเขียน ม.8 ต.วังจิก2220 มี.ค. 63
ถนนคสล.สาววังจิก-วังเทโพ บ้านนางประทุม ม.3 ต.วังจิก3220 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายหนองพันจำถึงเขตตำบลเมืองเก่า ม.1 ต.วังจิก2320 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพนังกั้นน้ำถึงคลองพิง ม.3 ต.วังจิก2420 มี.ค. 63
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสานนานายคร ม. 5 ต.วังจิก2020 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายสุทิน ประทุมโพธิ์ ม.10 ต.วังจิก2320 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกไปตำบลไผ่รอบ ม.10 ต.วังจิก2420 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้าน ผอ.ภูริทัศ ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ2720 มี.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายซอยทวีสุข ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ2220 มี.ค. 63
ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 2 ตำบลวังจิก259 มี.ค. 63
ปรับปรุงถังกรองน้ำประปา หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง275 มี.ค. 63
สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2563314 มี.ค. 63
ท่อลอดเหลี่ยนบริเวณคลองอีดูด ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ272 มี.ค. 63
ถนนคสล.สายห้วยตะพานไปบ้านโรงวัว ตำบลไผ่รอบ ม.4 ต.วังจิก262 มี.ค. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางจันทร์จิรา สุทัศน์ ม.2 ต.วังจิก222 มี.ค. 63
ปรับปรุงตึกแถวเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง3524 ก.พ. 63
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง2819 ก.พ. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง2519 ก.พ. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนางเฉลิม มณีโชติ ม.7 ต.วังจิก3318 ก.พ. 63
ลำดับที่ 41-60 | 3/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB