เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสะพานแขวน ม.7 ต.วังจิก16010 ก.ค. 61
ผู้ชนะปรับปรุงรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง1709 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนมัธยม1464 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.บริเวณศาลหลวงพ่อโพธิ์ ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ17422 มิ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นายบุญเลิศ ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ15222 มิ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.สายวัดวังเทโพ ม.3 ต.วังจิก12711 มิ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำยม13331 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ12721 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนในเขต12721 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน5จุด13021 พ.ค. 61
ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง14221 พ.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงถนนลุกรัง5เส้น13421 พ.ค. 61
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง5จุด13621 พ.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาอาคารผู้สูงอายุ ม.5 ต.โพธิ์12720 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.หลวน ม.10 ต.วังจิก12719 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.วังจิกไปวังเทโพ ม.8 ต.วังจิก13119 เม.ย. 61
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายหลวน นุ่มกรุด หมู่ 10 ตำบลวังจิก15219 เม.ย. 61
ปรับปรุงถนนคสล.สายวังจิกไปวังเทโพ หมู่ 8 ตำบลวังจิก15619 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.เรียบริมแม่น้ำยม ม.2 ต.โพธิ์ฯ12818 เม.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาถนนคสล.นายสายหยุด ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ13918 เม.ย. 61
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB