เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)2946 ธ.ค. 60
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน1876 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ ๔ ต.ไผ่ท่าโพ1861 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อาร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)2651 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนา1891 ธ.ค. 60
ราคากลาง1908 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคอมพิวเตอร์2078 พ.ย. 60
ราคากลางจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล18627 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล18127 ต.ค. 60
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน1709 ต.ค. 60
ราคากลางซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1868 ก.ย. 60
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน1622 ส.ค. 60
เปิดเผยราคาขุดเจาะบ่อบาดาล1732 ส.ค. 60
เปิดเผยราคากลางต่อเติมห้องกินข้าว1842 ส.ค. 60
เปิดเผยราคากลางถนนพร้อมท่อสุรชัย-ฮวด จันจั่น1682 ส.ค. 60
เปิดเผยราคากลางวางท่อเมนประปา1692 ส.ค. 60
ประกาศราคากลางปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ15128 มี.ค. 60
เผยแพร่ราคากลางปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียฯ15828 มี.ค. 60
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายหน้าวัดวังเทโพหมู่3วังจิก18716 ก.พ. 60
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตบ้านนายสายันต์16416 ก.พ. 60
ลำดับที่ 181-200 | 10/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB