เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
สขร.เดือนสิงหาคม2563151 ก.ย. 63
สขร.เดือนกรกฎาคม2563153 ส.ค. 63
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก1516 ก.ค. 63
สขร.เดือนมิถุนายน2563241 ก.ค. 63
สขร.เดือนพฤษภาคม2563292 มิ.ย. 63
สัญญาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ1219 พ.ค. 63
สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8 -ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ1418 พ.ค. 63
สขร.เดือนเมษายน 2563437 พ.ค. 63
สขร.เดือนมีนาคม 2563482 เม.ย. 63
สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2563454 มี.ค. 63
สขร.เดือนมกราคม2563465 ก.พ. 63
สขร.เดือนธันวาคม2562693 ม.ค. 63
สขร.เดือนพฤศจิกายน2562833 ธ.ค. 62
สขร.เดือนตุลาคม2562995 พ.ย. 62
สขร.เดือนกันยายน25621352 ต.ค. 62
สขร.เดือนสิงหาคม 25621102 ก.ย. 62
สขร.เดือนกรกฎาคม25621125 ส.ค. 62
สขร.เดือนมิถุนายน25621072 ก.ค. 62
สขร.เดือนพฤษภาคม25621065 มิ.ย. 62
สขร.เดือนเมษายน25622572 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB