เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)214 ก.พ. 63
ถนนคสล.สะพาน-ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลวังจิก22925 เม.ย. 62
ท่อระบายน้ำนายเสนาะ ม.9 ต.วังจิก9524 เม.ย. 62
ถนนคสล.หลังโรงเรียนวัดไผ่ท่าโพใต้ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ10324 เม.ย. 62
ถนนคสล.นานายมนเทียร ถึงนายปลื้ม ศรีสุนทร หมู่ 8 ตำบลวังจิก8224 เม.ย. 62
ถนนคสล.สมบุญ หมู่ 9 ตำบลวังจิก10624 เม.ย. 62
ซ่อมแซมถนนสายไปรษณีย์ ม.6 ต.วังจิก14822 เม.ย. 62
วางท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ15722 เม.ย. 62
ถนนสายบ้านนางก้าน ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ11628 พ.ย. 61
ลานกีฬา หมู่ 5 ต.ไผ่ท่าโพ1161 พ.ย. 61
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย1438 ต.ค. 61
ซ่อมแซมถนนโดยลาดยางแอสฟัสท์ติกสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง1145 ต.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง11920 ก.ย. 61
ปรับปรุงคอสะพานเสริมหูช้าง ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ23215 ส.ค. 61
เปิดเผยราคากลางโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน13712 ก.ค. 61
ถนนสายบ้านนายชูชีพ ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ13610 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางถนนคสล.สะพานแขวนถึงเขื่อน ม.7 ต.วังจิก13110 ก.ค. 61
ก่อสร้างแนวกันตลิ่ง ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ1179 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง1389 ก.ค. 61
เปิดเผยราคากลางทีวีแอลอีดีสมาร์ททีวี1315 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB