เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งพังบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ21 ก.ค. 63
ถนนคสล.สายอุดมสุขบริเวณบ้านนายสุรพล แก้วเกิด ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ429 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางชื้น-นางกิมยี วัตสุตะมะ ม.2 ต.วังจิก424 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอยดาวเรือง บ้านนางบุญยัง ศรีพนมมาศ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ424 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ริมแม่น้ำยมถึงบ้านนางกรีด ม.3 ต.วังจิก524 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอย3ท่าบัวทอง บ้านนางอนันต์ ดีบ้านใหม่ ม.2 ต.โพธิิ์ประทับช้าง322 มิ.ย. 63
ถนนคสล.แยกราดยางซอยแก้ววิเชียรบริเวณบ้านนายสุเทพถึงนายแกะ รอดขาว ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ422 มิ.ย. 63
ถนนคสล.หมู่2-หมู่ 4บ้านห้วยตะพาน ม.4 ต.วังจิก819 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายเสนาะ ม.9 ต.วังจิก519 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายซาลพ่อปู่ ม.8 ต.วังจิก618 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายสุรชัย-ปัญญา โทวิวัฒนานนท์ ม.7 ต.วังจิก518 มิ.ย. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายราชันย์ สังข์อยู่ ม.10 ต.วังจิก512 มิ.ย. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนางบังอร นรานันท์ ม.10 ต.วังจิก412 มิ.ย. 63
ปรับปรุงบ่อพักน้ำเป็นถังกรองน้ำประปา ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง712 มิ.ย. 63
ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต์(สระน้ำพระเจ้าเสือ) ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง114 มิ.ย. 63
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนสายวังจิก-วังเทโพ หมู่ 8 ต.วังจิก1418 พ.ค. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก2018 พ.ค. 63
ซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนายประมวล คล้ายผูก ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ1118 พ.ค. 63
ถนนคสล.สายหลวงปู่โง่น ม.5 ต.วังจิก185 พ.ค. 63
ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าหนองดาน ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ175 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB