เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง91 ก.ย. 63
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ125 ส.ค. 63
ท่อระบายน้ำมล ยังเพ็ง ม.8 ต.วังจิก1321 ก.ค. 63
ก่อสร้างศาลารถรถสำหรับนักเรียน ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ1416 ก.ค. 63
วางท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางสนม กล่อมดง ม.2 ต.วังจิก158 ก.ค. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางเฉลียว ทันเที่ยง ม.2 ต.วังจิก188 ก.ค. 63
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งพังบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ161 ก.ค. 63
ถนนคสล.สายอุดมสุขบริเวณบ้านนายสุรพล แก้วเกิด ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ2329 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางชื้น-นางกิมยี วัตสุตะมะ ม.2 ต.วังจิก2124 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอยดาวเรือง บ้านนางบุญยัง ศรีพนมมาศ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ2124 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ริมแม่น้ำยมถึงบ้านนางกรีด ม.3 ต.วังจิก2324 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอย3ท่าบัวทอง บ้านนางอนันต์ ดีบ้านใหม่ ม.2 ต.โพธิิ์ประทับช้าง2022 มิ.ย. 63
ถนนคสล.แยกราดยางซอยแก้ววิเชียรบริเวณบ้านนายสุเทพถึงนายแกะ รอดขาว ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ2222 มิ.ย. 63
ถนนคสล.หมู่2-หมู่ 4บ้านห้วยตะพาน ม.4 ต.วังจิก2719 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายเสนาะ ม.9 ต.วังจิก2019 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายซาลพ่อปู่ ม.8 ต.วังจิก2018 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายสุรชัย-ปัญญา โทวิวัฒนานนท์ ม.7 ต.วังจิก2018 มิ.ย. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายราชันย์ สังข์อยู่ ม.10 ต.วังจิก2112 มิ.ย. 63
ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนางบังอร นรานันท์ ม.10 ต.วังจิก2012 มิ.ย. 63
ปรับปรุงบ่อพักน้ำเป็นถังกรองน้ำประปา ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง2312 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB