เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 25631710 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)9219 ส.ค. 62
ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง18722 ม.ค. 62
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง)14120 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง17216 พ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)1775 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายยิ้ม เอมใจ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1251 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายสุพล ม.2 ต.โพธิ์ฯ1041 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาลานกีฬา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ1451 พ.ย. 61
ถนนสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง19611 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ1419 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ1668 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาจัดสถานที่งานแข่งเรือ"ศึกแชมป์ชนแชมป์"1463 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงคอสะพาน17822 ส.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนสุรชัย ม.7 ต.วังจิก15815 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุครุภัณฑ์17310 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงศพด.2แห่ง15020 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน16412 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาจอแอลอีดี14612 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างแนวกันตลิ่งม.1ไผ่ท่าโพ16212 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB