เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)งปม.2563132 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมระดับถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก321 มิ.ย. 63
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ3916 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8-ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ3714 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่2)งปม.256392 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 25636110 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่4)งปม.256281 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)งปม.256281 ก.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางม.2โพธิ์ฯม.8ต.ไผ่ท่าโพ915 มี.ค. 62
ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง24922 ม.ค. 62
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง)19220 ธ.ค. 61
เปิดเผยจัดซื้อรถ4ประตู718 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)818 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง22016 พ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)2305 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายยิ้ม เอมใจ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1681 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายสุพล ม.2 ต.โพธิ์ฯ1381 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาลานกีฬา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ1861 พ.ย. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายซอยไปรษณีย์ ม.5 ต.โพธิ์ฯ1324 ต.ค. 61
ถนนสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง25711 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB