เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมระดับถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก201 มิ.ย. 63
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ2516 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8-ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ2414 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 25634810 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)12119 ส.ค. 62
ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง22522 ม.ค. 62
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง)17420 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง20216 พ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)2165 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายยิ้ม เอมใจ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1571 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายสุพล ม.2 ต.โพธิ์ฯ1241 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาลานกีฬา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ1761 พ.ย. 61
ถนนสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง23911 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ1649 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ1938 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาจัดสถานที่งานแข่งเรือ"ศึกแชมป์ชนแชมป์"1743 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงคอสะพาน20122 ส.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนสุรชัย ม.7 ต.วังจิก19115 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุครุภัณฑ์19810 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงศพด.2แห่ง17120 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB