เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 25632710 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)10319 ส.ค. 62
ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง20022 ม.ค. 62
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง)15120 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง18216 พ.ย. 61
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)1955 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายยิ้ม เอมใจ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1341 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนคสล.นายสุพล ม.2 ต.โพธิ์ฯ1101 พ.ย. 61
ผู้ชนะเสนอราคาลานกีฬา ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ1551 พ.ย. 61
ถนนสายไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง21111 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ1459 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ1758 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาจัดสถานที่งานแข่งเรือ"ศึกแชมป์ชนแชมป์"1553 ต.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงคอสะพาน18422 ส.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาถนนสุรชัย ม.7 ต.วังจิก17015 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุครุภัณฑ์17910 ส.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงศพด.2แห่ง15520 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน17012 ก.ค. 61
ผู้ชนะการเสนอราคาจอแอลอีดี15112 ก.ค. 61
ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างแนวกันตลิ่งม.1ไผ่ท่าโพ16712 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB