เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ35 ส.ค. 63
สขร.เดือนกรกฎาคม256343 ส.ค. 63
ท่อระบายน้ำมล ยังเพ็ง ม.8 ต.วังจิก421 ก.ค. 63
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก716 ก.ค. 63
ก่อสร้างศาลารถรถสำหรับนักเรียน ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ716 ก.ค. 63
วางท่อระบายน้ำคสล.บ้านนางสนม กล่อมดง ม.2 ต.วังจิก88 ก.ค. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางเฉลียว ทันเที่ยง ม.2 ต.วังจิก118 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)งปม.256342 ก.ค. 63
ซ่อมแซมแนวกันตลิ่งพังบริเวณคลองไผ่ท่าโพ ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ91 ก.ค. 63
สขร.เดือนมิถุนายน2563131 ก.ค. 63
ถนนคสล.สายอุดมสุขบริเวณบ้านนายสุรพล แก้วเกิด ม.1 ต.ไผ่ท่าโพ1329 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนางชื้น-นางกิมยี วัตสุตะมะ ม.2 ต.วังจิก1224 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอยดาวเรือง บ้านนางบุญยัง ศรีพนมมาศ ม.4 ต.ไผ่ท่าโพ1124 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ริมแม่น้ำยมถึงบ้านนางกรีด ม.3 ต.วังจิก1424 มิ.ย. 63
ถนนคสล.ซอย3ท่าบัวทอง บ้านนางอนันต์ ดีบ้านใหม่ ม.2 ต.โพธิิ์ประทับช้าง1122 มิ.ย. 63
ถนนคสล.แยกราดยางซอยแก้ววิเชียรบริเวณบ้านนายสุเทพถึงนายแกะ รอดขาว ม.8 ต.ไผ่ท่าโพ1122 มิ.ย. 63
ถนนคสล.หมู่2-หมู่ 4บ้านห้วยตะพาน ม.4 ต.วังจิก1519 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายเสนาะ ม.9 ต.วังจิก1019 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายซาลพ่อปู่ ม.8 ต.วังจิก1018 มิ.ย. 63
ถนนคสล.สายบ้านนายสุรชัย-ปัญญา โทวิวัฒนานนท์ ม.7 ต.วังจิก1118 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB