ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 85,234 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 63ประกาศจ้างออกแบบถนนคสล.สายหมู่8-10 ตำบลวังจิก แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศจ้างออกแบบถนนคสล.สายหมู่ 6-7 ตำบลวังจิก แชร์  
23 พ.ย. 63ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบถนนคสล.สายหมู่8-10ตำบลวังจิก แชร์  
23 พ.ย. 63ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบถนนคสล.สายหมู่6-7 ตำบลวังจิก แชร์  
16 พ.ย. 63จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ หมู่8,10 ตำบลวังจิก แชร์  
16 พ.ย. 63จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายจากวัดดานน้อยถึงป้อมตำรวจวังจิก ม.6,7 ต.วังจิก แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่4)งปม.2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)งปม.2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมระดับถนนคสล.สายวังจิก-วังเทโพ ม.8 ต.วังจิก แชร์  
16 เม.ย. 63ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ แชร์  
14 เม.ย. 63ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายม.8-ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
2 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่2)งปม.2563 แชร์  
10 ม.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่4)งปม.2562 แชร์  
1 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่3)งปม.2562 แชร์  
15 มี.ค. 62ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางม.2โพธิ์ฯม.8ต.ไผ่ท่าโพ แชร์  
22 ม.ค. 62ประกวดราคาถนนลาดยางสายหน้าโรงพยาบลาโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
20 ธ.ค. 61ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (4 ประตู ยกสูง) แชร์  
18 ธ.ค. 61เปิดเผยจัดซื้อรถ4ประตู แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 71 รายการ
เปลี่ยนภาษา