ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 85,333 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64ภาคผนวก คู่มือบริการประชาชน แชร์  
27 ม.ค. 64การตรวจคัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร แชร์  
27 ม.ค. 64ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาขน แชร์  
27 ม.ค. 64การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร  แชร์  
27 ม.ค. 64แผนผังการให้บริการประชาชน แชร์  
27 ม.ค. 64การแก้ไขทะเบียนราษฎร แชร์  
27 ม.ค. 64การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน แชร์  
27 ม.ค. 64การขอใช้บริการอาคารและสถานที่ แชร์  
27 ม.ค. 64การขอจัดตั้งศาล แชร์  
27 ม.ค. 64การรับแจ้งการย้ายเข้า แชร์  
27 ม.ค. 64การขอข้อมูลข่าวสาร แชร์  
27 ม.ค. 64การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน แชร์  
27 ม.ค. 64การขออนุญาตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แชร์  
27 ม.ค. 64การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร แชร์  
27 ม.ค. 64การจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
27 ม.ค. 64การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลมากกว่า ๑ แห่ง แชร์  
27 ม.ค. 64การช่วยเหลือสาธารณภัย แชร์  
27 ม.ค. 64การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
27 ม.ค. 64การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน แชร์  
27 ม.ค. 64การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา