เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (แผนงานประจำปี 2564)113
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564117
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25631119
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 25431146
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25431124
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621294
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611197

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB