ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 85,240 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
8 เม.ย. 64การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
8 เม.ย. 64การพัฒนาบุคลากร แชร์  
8 เม.ย. 64การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
8 เม.ย. 64การสรรหาและคัดเลือกบุคลาการ  แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา