ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 85,319 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64คู่มือความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
8 เม.ย. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
12 ก.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา