ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 85,258 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64แผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลโพธฺิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
12 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี แชร์  
8 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
18 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา