ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 8,935 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 พ.ย. 63รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายวิชาภาษาจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
5 ต.ค. 63โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
21 ส.ค. 63เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (การเตรียมความพร้อม, ระเบียบการสอบ, ปฏิทินการสอบ) แชร์  
18 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
29 ก.ค. 63แก้ไขประกาศ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก./ภาค ข.) แชร์  
24 ก.ค. 63เรียนเชิญร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ "หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" แชร์  
24 ก.ค. 63ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562 แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กำหนดวันเวลาฯ แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) แชร์  
8 ก.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทย แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น แชร์  
19 ธ.ค. 62แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้) แชร์  
12 ธ.ค. 62พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แชร์  
18 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562 แชร์  
18 พ.ย. 62ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 58 รายการ
เปลี่ยนภาษา