เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562

แชร์

ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB