เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เชิญชวนผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์

เนื่องจากสำนักงานป.ป.ช. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้อปท.ทุกแห่งเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  จึงขอเชิญผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เข้าทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ ๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามช่องทางต่อไปนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/4j9950?fbclid=IwAR13zzEU0la1Q1UFpUFQTcHUY4kHzM4TAUae7JMkNtA4ISPMX5uVLRHdglY

หรือ

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB