เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
อำเภอโพทะเล ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในเขตตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
อบต.ท่าบัว บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 ณ จุดบริการในพื้นที่หมอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
องค์ความรู้-หลักธรรมภาบาลอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องคลีนิกเวชกรรมเสริิมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบรอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องการจำน่ายอาหารในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริหาร ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ต้องปฏิบัติตามมาตราการคตวบคุมโรค ดังนี้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องสถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่ เด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดดำเนินการได้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 คน และต้องไม่มีผู้เข้าชมรายการ อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม อารอบรม การสัมนาซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกันอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องสถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะ หรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องสถานที่ออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาปีะเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการปะทะระหว่างผู้เล่นต้องไม่มีผู้ชมแข่งขัน หากเล่นเเป็นทีมให้ผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน 3 คนอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องสระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม โดยต้องปฏิบัติตามมาตราการควบคุมโรค อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องสวนพฤษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ โดยปฏิบัติตามมาตราการควบลคุมโรค ดังนี้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องร้านเสริมสวยแต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษ หรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม๗ที่เปิดให้บริการต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ที่เปิดให้บริการต้องดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มในโรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ หาบเร่ แผงลอยอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB