ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 85,337 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิจิตร ประกอบสุข

  ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

  081-7401289

   

 • - ว่าง -

  รองนายกเทศมนตรี

   

 • - ว่าง -

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

   

 • - ว่าง -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

   

เปลี่ยนภาษา