ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 12,621 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 196 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
29 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนทางเข้าหนองกระจับ หมู่ 8 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 3 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังเสริมผิวจราจรที่ชำรุด หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพ หมู่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิก ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายปรีชา เสมา สายหลังโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก หมู่ 9 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างขุดลอกวัชพืชและดินโลน นานายมานะ แก้ววิเชียร ถึงหนองแม่ประเหลิด หมู่ 9 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 พ.ย. 63จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายปรีชา เสมา สายหลังโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก หมู่ 9 ตำบลวังจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 พ.ย. 63จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังจิก ? บ้านวังเทโพ หมู่ที่ 8 ? หมู่ที่ 10 บ้านวังจิก ? บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25 พ.ย. 63จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.21-002 สายจากวัดดานน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังจิก ถึงที่พักสายตำรวจตำบลวังจิก หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก (DK.2) หมู่ที่ 6,7 บ้านดานน้อย,วังจิกตะวันออก ตำบลวังจิก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
23 พ.ย. 63จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.21-002 สายจากวัดดานน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังจิก ถึงที่พักสายตำรวจตำบลวังจิก หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก (DK.2) หมู่ที่ 6,7 บ้านดานน้อย,วังจิกตะวันออก ตำบลวังจิก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
23 พ.ย. 63จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังจิก ? บ้านวังเทโพ หมู่ที่ 8 ? หมู่ที่ 10 บ้านวังจิก ? บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปลี่ยนภาษา