ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 8,958 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ส.ค. 63ประกาศยกเลิกการเรียกสำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสาราชการอื่น แชร์  
19 พ.ค. 63การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
29 ม.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) แชร์  
18 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2562 แชร์  
18 พ.ย. 62ระเบียบเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง พ.ศ.2562 แชร์  
5 พ.ย. 62แผนผังขั้นตอนบริการประชาชน แชร์  
26 ต.ค. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง แชร์  
22 ส.ค. 61การมอบอำนาจ แชร์  
15 มี.ค. 61ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในการขอข้อมูลข่าวสาร แชร์  
15 ก.ย. 60 คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา