เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร,ทต.โพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
66190

โทรศัพท์ 056-689076
โทรสาร 056-689076

สายด่วนปลัดเทศบาล 081-7401289

ไลน์ชุมชนทั้ง 19 ชุนชน ใน เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

0.02s. 0.50MB