เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร,ทต.โพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
66190

โทรศัพท์ 056-689076
โทรสาร 056-689076

0.01s. 0.50MB